Imprimeix

Projecte SOFT - Evolució del projecte

Posted in Soft Project

El projecte tindrà una durada de 3 anys, des del desembre de 2012 fins al novembre de 2015. A cada etapa s'han d’assolir objectius i terminis.

Primer any:

- Seminari de reciclatge en el format narratiu amb "Hocus & Lotus" per als socis orientat a l'ensenyament d'idiomes i aspectes interculturals;
- Construcció de la pàgina web del projecte;
- Desenvolupament de la guia SOFT per als pares i traducció d’aquesta a l'idioma/es del país d'acollida i als idiomes de les famílies immigrants;
- Lliurament del programa de formació als professors;
- Presentació a les escoles i selecció de 8 escoles d’infantil i primària en els 5 països europeus;
- Formació per als professors de les escoles seleccionades en l'enfocament del format narratiu amb "Hocus & Lotus" per a l'ensenyament d'idiomes (16 professors per país).

Segon any:

- Tutorial i seguiment de les 40 escoles SOFT i aproximadament 800 famílies locals i immigrants que participaran en les activitats proposades pel projecte;
- Recollida de dades per a la investigació;
- Elaboració de la guia SOFT per a escoles.

Tercer any:

- Posada en marxa i realització de les activitats del projecte SOFT a les 40 classes de les escoles participants;
- Recollida de dades per a la investigació;
- Avaluació i valoració del projecte;
- Difusió dels resultats del projecte.

UA-51160787-1